© 2022 Scott Do’s Blog Created by The Story Communication

Cuộc Sống

Cuộc Sống

Welcome Amee to my world

Dạo này chầm cảm quá nên quyết định đón 1 bé mèo về chơi, con tên Amee – đặt theo tên Cờ Rush Idol của ba Phát ca sỹ Amee

Read More »