© 2022 Scott Do’s Blog Created by The Story Communication

ĐÂY LÀ SÁNG TẠO ?

 

Thật ra người dùng chẳng ai quan tâm hay link 3 cái billboard lại với nhau, cái này chỉ làm tốn tiền và thỏa mãn cái tôi mấy ông Marketer.

Scott Do

Scott Do

Business Man l Managing Director l Marketer l Investor l Crypto Man