© 2022 Scott Do’s Blog Created by The Story Communication

BẠN CHỌN CÁCH BẠN SỐNG (P1)

Con người thường không thích sự thẳng thắng, họ thích sự khéo léo để rồi sau đó thà chết trong mật ngọt còn hơn là một chén thuốc đắng những giã tật, chữa được bệnh của họ. ?
Đôi khi suy nghĩ chỉ cần mình biết “dạ – vâng” một chút là có thể sẽ có tương lai hơn nhưng tiếc là thà khó khăn còn hơn phải làm những điều làm mình thấy tự nhục với bản thân.
Vẫn kiên định trên con đường đã chọn, hi vọng sau này sẽ không mất chất.
Scott Do

Scott Do

Business Man l Managing Director l Marketer l Investor l Crypto Man